Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant geeft op maandag 8 mei de aftrap voor de gevelrestauratie van het voormalig suikerentrepot in Standdaarbuiten. Hij doet dat met het leggen van de eerste steen. 

Ook wordt op feestelijke wijze stilgestaan bij de ondertekening van het startdocument door loco burgemeester Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk en daarmee de officiële start van het project herbestemming suikerentrepot Standdaarbuiten.

Het voormalig suikerdepot in Standdaarbuiten ligt aan de Mark en de haven en heeft een monumentale geklonken staalconstructie, die het gebouw een bijzonder karakter geeft. Doel van het project is het gebouw te ontwikkelen tot een compact centrum waarin wonen en recreëren worden gecombineerd met commerciële voorzieningen.

Dit zal een positieve uitwerking hebben op de leefbaarheid en de werkgelegenheid in Standdaarbuiten. Het zal er tevens voor zorgen dat zowel jongeren als ouderen een passende woonruimte geboden wordt.