Vakbeurs GrootGroenPlus zal ook van 2018 tot en met 2020 op de huidige locatie in Zundert gehouden worden. In 2013 werd met de CLTV Zundert een vijfjarige locatieovereenkomst gesloten. Na overleg is besloten om die overeenkomst nu met drie beursjaren te verlengen.   

De nu overeengekomen verlenging van de locatieovereenkomst brengt volgens GrootGroenPlus een aantal voordelen met zich mee. 

Zo verwacht de vakbeurs meer mogelijkheden om te komen tot verdere aankleding van het complex, bijvoorbeeld door een meerjarige investering.

Het plan hiervoor wordt momenteel met de leveranciers besproken en verder uitgewerkt. Daarbij wordt gedacht aan extra aandacht voor het levende groen, dat in feite al jaren van de deelnemers in bruikleen is, maar niet altijd tot zijn recht komt.

Studio

In samenwerking met een uitgeverij wordt bovendien een filmstudio gerealiseerd, waar deelnemers en bezoekers welkom zijn voor een vak- en inhoudelijk gerelateerd interview, dat live wordt uitgezonden.

Andere voorbeelden zijn uitbreiding van de in 2016 opgerichte beursbibliotheek, een speciale informatieve plantenshow en verschillende out-of-the-box-belevenissen, zoals het bezoek aan een barbier of een brocante zaak.

De plannen om meer leven en aankleding in de centrale ruimtes te brengen komen overigens niet uit de lucht vallen. Bezoekers en deelnemers gaven eerder al aan behoefte te hebben aan meer sfeer en warmte.

Bedrijfsprofielen

Na de zomer kunnen de deelnemers aan GrootGroenPlus 2017 gebruik maken van nog een extra plus: de uitbreiding van het bedrijfsprofiel met een volledig vernieuwde versie van VARB, een elektronisch vraag- en aanbodsysteem.

Exposanten kunnen straks dus niet alleen hun bedrijfsgegevens maar ook hun volledige en actuele voorraad tonen.

Inloopdag

Dit jaar wordt er overigens voor het eerst geen officiële deelnemersbijeenkomst gehouden, maar is er gekozen voor een andere en persoonlijke opzet: één inloopdag voor alle betrokkenen waar alle mogelijke informatie op een presenteerblaadje wordt aangeboden. De datum in de maand juni zal zo snel mogelijk worden bevestigd.

De 27e editie van vakbeurs GrootGroenPlus kent als thema My Favourite Plant. Dit is een voortzetting en verdere uitdieping van het thema uit 2016. In 2017 zijn daar extra plussen aan gekoppeld.

De vakbeurs wordt van 4 tot en met 6 oktober in Zundert gehouden. Inschrijven is nog mogelijk, er zijn nog plaatsen beschikbaar.