Shell Moerdijk start begin mei met onderhoudswerkzaamheden aan een van haar fabrieken. Het chemiebedrijf laat weten zijn uiterste best te doen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Desondanks kunnen de werkzaamheden soms gepaard gaan met meer geluid en fakkelaanbod.

Fakkelen is een onderdeel van het veiligheidssysteem van Shell Moerdijk en levert geen gevaar op voor de omgeving. Ook kan er meer verkeersdrukte zijn door de komst van extra (contractor)medewerkers.

Vermoedelijk zijn de onderhoudswerkzaamheden half juni weer afgerond.