De kap van 840 zieke essen langs de provinciale weg N285 tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek is uitgesteld tot dit najaar. 

De provincie Noord-Brabant meldt dat eerst onderzocht wordt op welke manier de te kappen bomen kunnen worden gecompenseerd in de omgeving. 

Bij een onlangs gehouden controle is gebleken dat de 840 bomen last hebben van essentaksterfte. Na het bericht dat deze 840 bomen allemaal in één keer gekapt zouden worden, stelden omwonenden diverse vragen over de doorlopen procedure, de consequenties voor vleermuizen en de wijze waarop de gerooide bomen gecompenseerd worden.

De provincie heeft er daarom voor gekozen het kappen uit te stellen totdat het plan voor compensatie van de gerooide bomen in detail is uitgewerkt. Dit plan wordt in samenwerking met de gemeente Moerdijk en andere belanghebbenden gemaakt en moet in het najaar van 2017 gereed zijn.

Verkeersveiligheid

Met oog op de verkeersveiligheid wordt de komende weken wel een beperkt aantal zieke bomen gerooid om gevaarlijke situaties door vallende takken te voorkomen.

Deze werkzaamheden gaan vanaf woensdag 26 april plaatsvinden en enige overlast veroorzaken. De overige bomen worden gesnoeid en nauwlettend in de gaten gehouden om de veiligheid van weggebruikers te kunnen borgen.