In wijkgebouw de Gong in Etten-Leur is dit weekeinde gefeest op Syrische wijze. Met zo'n honderd bezoekers was de organisatie blij over de opkomst.

's Middags konden de bezoekers kennis maken met elkaar onder het genot van een buffet met Syrische gerechten. Vele Syriërs uit Etten-Leur, maar ook uit de rest van de provincie waren aanwezig. Het aantal Nederlandse bezoekers, en die met andere nationaliteiten, was minder.

Bij de stichting Steunpunt Vluchtelingen Etten-Leur kwam het voorstel binnen van de Syrische gemeenschap, bij monde van Ahmed Alhariri directeur van de Syrische vereniging Aurora Levant, om iets te organiseren waarbij kennis kon worden gemaakt met Syriërs en om verbinding te creëren.

Zo werd een feest met muziek en een buffet georganiseerd. Wijkvereniging buurtbelang Grauwe Polder stelde De Gong en de consumpties ter beschikking. Van het buffet, gemaakt door Malek, de vrouw van Alhariri, werd gretig gebruik gemaakt.

Jeanine van Heeswijk, bestuurslid van Steunpunt Vluchtelingen Etten-Leur, sprak van een geslaagde feestmiddag. "Ik vond het gezellig en het eten lekker. Verbinden en integratie van vluchtelingen is heel belangrijk. Maar ook hier blijkt weer dat verbinden zonder kennis van de Nederlandse taal eigenlijk onmogelijk is."

Pril

Mensen moeten met elkaar kunnen praten, kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijk. "Dan maak je deel uit van de samenleving en kun je echt spreken van verbinding."

Andreas van den Goorbergh was aanwezig namens de Lions De Vryeheydt. “Ik ben hier om te kijken hoe wij als Lions hulp kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld door een taalmaatje, hulp bij het invullen van formulieren, stageplaatsen. Praktische dingen dus."

De Lions hebben netwerken die ze willen inzetten. "We praten wel wat met de mensen, maar hebben nog geen goed beeld van wat ze nodig hebben. Het is nog heel pril.”

Ook Anita Schoone van Surplus, die statushouders begeleidt en voorzitter Hans Leussink van Steunpunt Vluchtelingen Etten-Leur delen Van den Goorberghs mening. Zij gaan de middag evalueren. “Er wonen hier vijftig tot zestig Syrische gezinnen", aldus Leussink. "We willen op regelmatige basis in de buurthuizen van Etten-Leur bijeenkomsten organiseren."