Het brandweerkorps van Etten-Leur bestaat 250 jaar. In 1767 was het brandweerkorps, bemand door vrijwilligers, voor het eerst 'georganiseerd'. Om dit te gedenken werd in de kazerne aan de Wipakker het startsein gegeven voor een jaar van activiteiten. 

Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot hees daarvoor een speciale, voor de gelegenheid ontworpen, vlag. Daarnaast kreeg zij, samen met clustercommandant zuid Corné Hagenaars, het eerste exemplaar van een voor deze gelegenheid samengesteld  jubileumboek overhandigd.

"In 1758 werd Etten weer eens geconfronteerd met het ontbreken van een brandspuit. Op 5 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur vatte door blikseminslag een schuur in het Vossendaal vlam en brandde tot de grond toe af", zo is te lezen in het boekje dat ter gelegenheid van het 225 jarig bestaan van de brandweer werd uitgegeven.

"Het dorpsbestuur besloot op 27 september 1765 tot de aanschaf van een tweetal brandspuiten, een voor Etten en een voor Leur, van de middelbaarste soort voor 310 gulden per stuk."

Brandweer

Leur had een goede plek voor de brandspuit, Etten niet. Daarom werd het 'klapwakershuisje dat naast het Raadhuis stond' verbouwd. Dat was in 1767, brandweer Etten en Leur was officieel een feit.

Branden blussen is echter maar een deel van de taken van de brandweer. "We helpen bijvoorbeeld mensen die zich buitengesloten hebben. Vorig jaar hebben we iemand uit het drijfzand aan de Streek geholpen. We halen katten uit bomen en zorgen bij een storm dat bomen van de weg gehaald worden."

Activiteiten

De activiteiten die ontplooit worden ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan starten op 4 juni. Op eerste pinksterdag staan de leden van het vrijwilligers brandweerkorps tijdens de Havenfeesten klaar met een stand en een brandweerwagen.

De stand is er voor informatie en voorlichting. De brandweerwagen voor de kinderen. Zij mogen de brandspuit ter hand nemen om zichzelf of anderen nat te spuiten. Op 10 juni vindt er een reünie plaats van oud-brandweermensen en op 17 juni een Open Dag waarbij de grote parkeerplaats helemaal vol met brandweerwagens zal staan.