In het centrum van Zevenbergen zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de haven in volle gang. Het onlangs verrichtte detectieonderzoek naar explosieven in het haventracé is hier een voorbeeld van.   

De grootschalige fysieke ingrepen die nodig zijn voor de aanleg van de haven brengen verschillende risico’s op schade met zich mee.

Te denken valt aan fysieke schade aan omringende panden, maar ook omzetschade voor ondernemers kan een rol spelen. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor een zorgvuldige aanpak opgesteld, waarbij het voorkomen van schade te allen tijden voorop staat.

Een belangrijke factor om risico’s op schade te verkleinen en nog liever te voorkomen, is de keuze voor de aannemer. Het aanbestedingstraject loopt met vijf belangstellende partijen. Een belangrijk gunningscriterium van de gemeente is de focus van de aannemer op de bereikbaarheid van het centrum.

Schadeloket

De gemeente stelt daarnaast een verordening op waarin wordt opgenomen hoe eventuele schade geclaimd kan worden. Hiervoor wordt een gemeentelijk schadeloket ingericht.

Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat bewoners of ondernemers in allerlei ingewikkelde juridische procedures terechtkomen waarbij vele instanties aangewend moeten worden.