De vereniging Achilles maakt zich nu hard om mensen met geheugenproblemen in beweging te krijgen. Ze doen dit samen met de organisaties Surplus Zorg en Avoord Zorg en Wonen. 

Zo'n elf jaar geleden zochten de Etten-Leurse huisartsen Enneking en Satter contact met ARV Achilles.

Zij wilden mensen met diabetes wat meer in beweging zien te krijgen, want bewegen is gezond en kan een gunstige invloed hebben op mensen met die, of andere ziektes zoals reuma en astma.

Wandelgroep ELdias werd geboren. Zij sporten op dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend en wisselen lopen af met staande oefeningen. Na afloop is er koffie, behalve op zaterdag want dan is kantine gesloten.

Wisselwerking

De wandelgroep bestaat uit ongeveer tien mannen en vrouwen, allen 65+. Gerry Buckens is coördinator wandel, gym en Nordic Walking.

"We hebben een bespreking gehad met vertegenwoordigers van Surplus en Avoord. Zij willen graag mensen met geheugenproblemen uit huis hebben. Onze ELdias groep staat daar voor open en vindt het prima als zij zich bij hen aansluiten."

Enthousiast

Linda Deckers, medewerker van Surplus, heeft de partijen bij elkaar gebracht. "Mensen met geheugenproblemen hoeven niet per se naar de dagbesteding, die kunnen ook de ‘gewone’ leuke dingen doen. We kwamen bij Achilles terecht en die dames zijn zo enthousiast. Zij zegden onmiddellijk hun medewerking toe." 

"Het is een unieke samenwerking. De wijkverpleegkundigen, sociale wijkwerkers en beweegcoaches van Surplus en Avoord kunnen hun cliënten persoonlijk benaderen en hen zo aan de wandel krijgen."

 Tijdens het sportieve uurtje is er een trainer van Achilles aanwezig.