Niet alle verenigingen zien de privatisering van de sportaccommodaties in de gemeente Zundert zitten. Volgens de Rekenkamercommissie Zundert zitten haken en ogen aan de overname van deze sportparken en hallen.

"Op het eerste gezicht kan privatisering ervoor zorgen dat de uitgaven aan de sport en onderhoud aan accommodaties teruglopen", laat de Rekenkamercommissie weten. "De sportverenigingen die verantwoordelijk worden voor de sportaccommodatie, moeten echter wel genoeg draagkracht hebben om hun taken ook goed uit te kunnen voeren." 

Buitensportverengingen zien de ontwikkeling volgens de Rekenkamercommissie een stuk positiever in dan de clubs die actief zijn in sporthallen. Zij hebben meestal niet voldoende vrijwilligers om bijvoorbeeld onderhoudstaken zelf uit te voeren. 

De Rekenkamercomissie adviseert de gemeente om alle voor- en nadelen van privatisering van de sportaccommodaties goed naast elkaar te zetten. Dat is nodig, voordat er een beslissing wordt genomen over de overdracht van sportparken en sporthallen aan de verenigingen. Daarnaast is het belangrijk om in gesprek te blijven met clubs.

Grip kwijtraken

Voor de gemeente liggen de voordelen vooral op financieel vlak. Zo hoeven minder kosten te worden gemaakt voor personeel, onderhoud en uitgaven. Een belangrijk nadeel is dat de gemeente de grip kwijtraakt over de sportaccommodaties en in een later stadium mogelijk alsnog financieel moet bijspringen, wanneer de nieuwe partij onvoldoende zorg draagt voor een gebouw.

Verenigingen hebben ook profijt bij privatisering, omdat zij dan minder huur betalen en daarnaast verbouwingen kunnen uitvoeren zonder eerst de gemeente te raadplegen. Daarentegen krijgen zij wel te maken met extra financiële lasten en dienen zij voldoende vrijwilligers te vinden voor het uitvoeren van de bijkomende taken.

Sportaccommodaties

De gemeente Zundert telt in totaal acht gemeentelijke sportaccommodaties. De kern Zundert herbergt twee sportparken: Akkermolen en De Wildert en hal Onder de Mast. Het dorp Rijsbergen heeft één voetbal- en tennispark en sportzaal De Laguiten.

Achtmaal beschikt alleen over een voetbalterrein waar VV Achtmaal actief is. In Wernhout heeft de voetbalclub een eigen accommodatie en beschikt de lokale turnclub over een eigen gymhal.