In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Ballast Nedam zo’n 840 essen kappen op de N285 tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek.

Bij een reguliere controle is gebleken dat de bomen last hebben van essentaksterfte. Hierdoor kan gevaar voor de verkeersveiligheid ontstaan zoals afvallende takken. Dat is de reden dat de provincie besloten heeft om de bomen allemaal te rooien.

Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer drie weken. Essentaksterfte, ook wel essensterven genoemd, wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel, die de bomen infecteert via het blad.

Vragen

De N285 blijft gewoon open gedurende de kap, maar op drukke momenten kan er wel enige vertraging ontstaan. Ook kunnen bewoners geluidshinder ondervinden. Het kappen van de bomen gebeurt met zaagmachines, waarna de boomstronken worden gerooid.

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden op dinsdag 18 aprilbeginnen, maar een omwonende heeft kritische vragen gesteld aan de provincie waardoor de kap voorlopig is uitgesteld.

Ongelukken

Raadslid Cees Huijssoon van de fractie van Onafhankelijk Moerdijk wijst erop dat volgens de Boswet een herplantingsplicht geldt voor de bomen. Hiermee moet binnen een jaar een begin worden gemaakt. Huijssoon pleit er echter in een brief naar het college van burgemeester en wethouders voor om dat niet op dezelfde locatie te doen.

“In de afgelopen jaren zijn veel ongelukken op de N285 met ernstige afloop gebeurd waarbij meermalen voertuigen een boom raakten. Het zou derhalve een stuk veiliger kunnen worden om hier geen nieuwe bomen meer te planten.”

380 KV-tracé

De herplantingsplicht kan wat hem betreft ook plaatsvinden op andere plekken in de gemeente Moerdijk. “Gedacht kan worden aan een bos, bloemrijk grasland en/of mogelijke andere alternatieven.” Het raadslid verwijst ook nog naar de beoogde plaatsingen van windturbines, mogelijk het 380 KV-tracé alsmede het LPM.  “Ook hier is natuurcompensatie aan de orde. De compensatie voor de 840 essen zou hierin meegenomen kunnen worden.”