Het idee van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur om het exclusief gebruik van de raadszaal (Van Gogh Kerk) op te eisen, is niet goed gevallen bij de presidiumleden van de gemeenteraad van Etten-Leur. 

Dat laten Mariëtte Nooijens (CDA), Peter van der Wulp (APB), Erik Vissers (D66), Frank Vrolijk (VVD), José Lockx (Ons Etten-Leur), May Rijnen (PvdA), Louis Roks (Leefbaar Etten-Leur) en Clasien de Regt (Fractie de Regt) weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De acht fractieleden zijn verbaasd over het feit dat de Stichting Vincent van Gogh niet direct met hen hierover heeft gecommuniceerd en dat terwijl de stichting te gast is in de raadszaal van de gemeenteraad.

Die gemeenteraad heeft zich teruggetrokken in een zeer bescheiden vergaderlocatie die zij zelf zeker niet als ideaal beschouwen, maar gezien de wens van de stichting met alle plezier gebruiken. "Als dank daarvoor zouden wij onze eigen locatie permanent moeten verlaten", aldus de leden van het presidium.

Trouwlocatie

Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur vindt verder dat de Van Gogh Kerk als trouwlocatie ondergeschikt moet zijn aan de expositie van de stichting. Ook dat is verkeerd gevallen bij het presidium: "Deze locatie wordt betaald door de gehele gemeenschap van Etten-Leur en naar onze mening hebben onze inwoners evenveel recht om gebruik te maken van deze ruimte als de stichting. Dit betekent dat wanneer de ruimte gebruikt wordt als trouwlocatie, deze ook als zodanig beschikbaar is en dat er niet getrouwd hoeft te worden in een expositieruimte. Multifunctioneel gebruik kan alleen op basis van gelijkwaardigheid van de verschillende gebruikers."

Verplaatsbare meubels

Het is de wens van de presidiumleden om de Van Gogh Kerk te gebruiken als voornaamste locatie voor de gemeenteraad om te vergaderen. "Het is een bijzondere plek, die ook een bijzondere functie verdient. Ook moet er naar onze mening getrouwd kunnen blijven worden. Er zijn voldoende mogelijkheden met verplaatsbare meubels en een andere inrichting om het multifunctioneel gebruik van deze prachtige locatie te kunnen blijven waarborgen."

Reactie

Het presidium verzoekt het college van burgemeester en wethouders om haar reactie kenbaar te maken aan de Stichting Vincent van Gogh en op korte termijn een oplossing voor de situatie voor te bereiden. "Daarbij kunnen de verschillende mogelijkheden onderzocht worden zoals dat ook eerder besproken is binnen het Seniorenconvent. Gezien de uitspraken van de stichting is enige voortgang wel gewenst en zouden we dit graag op korte termijn opgepakt willen zien."

Volgens de leden is daarbij ook belangrijk dat alle financiële consequenties en verantwoordelijkheden voor de huidige gebruikers van de Van Gogh Kerk ook in beeld gebracht worden. "Ook de mogelijkheden binnen de kaders van de huidige subsidieverordening is daarbij noodzakelijk."