Het voortbestaan van het Van GoghHuis in Zundert is voorlopig verzekerd. Donderdag maakte de Adviescommissie Kunsten van de provincie Noord-Brabant bekend dat een onderdeel van het Van GoghHuis, het gastatelier, een subsidie van 80.000 euro krijgt voor dit en komend jaar.

Dit bedrag, opgeteld bij de via speciale acties door het Van GoghHuis reeds zelf opgehaalde som van ruim 60.000 euro, zorgt weer voor voldoende financiële adem.

De jarenlange bezuinigingen op subsidie door de gemeente Zundert maakten al dat het Van GoghHuis creatief moest omgaan met de beschikbare finaciële middelen.

Het Van GoghHuis in Zundert kwam financieel gezien echter helemaal in zwaar weer terecht nadat de Adviescommissie Kunsten in november vorig jaar zijn aanvraag voor een provinciale meerjarensubsidie afwees.

Exploitatietekort

Het uitblijven van deze meerjarige ondersteuning door de provincie Noord-Brabant zorgde voor een tekort op de exploitatie van het museum op de geboorteplek van Van Gogh. Daardoor dreigde sluiting van het Van GoghHuis. De verwachting dat het Van GoghHuis die subsidie wèl zouden krijgen was volgens directeur Ron Dirven echter meer dan gerechtvaardigd.

Voor zijn zeer gewaardeerde kunst- en residentieprogramma ontving het Van GoghHuis namelijk al tot twee keer toe impulsgelden vanuit de Provincie Noord-Brabant: in totaal anderhalve ton. Dat zou – bij toekenning van de aangevraagde subsidie – overlopen in een structureel programma voor de duur van vier jaar. Alle positieve kritieken en lofuitingen ten spijt besloot de Adviescommissie Kunsten de beschikbare gelden echter toch anders te verdelen.

Acties

Het Van GoghHuis in Zundert moest dan ook op korte termijn een bedrag van 100.000 euro bij elkaar zien te krijgen om zijn voortbestaan te garanderen. Om de toekomst van het Vincent van GoghHuis veilig te stellen, startte de  Stichting Van Gogh & Zundert begin maart een aantal acties – zoals een kunstveiling en een rommelmarkt – om geld binnen te halen. Met succes, want dankzij daarnaast ontvangen donaties wist Het Van GoghHuis tot dusver een bedrag van ruim 63.000 euro bijeen te brengen.

De Adviescommissie Kunsten heeft nu daarnaast dus toch nog een potje van tachtig mille weten te vinden om het Van GoghHuis financieel bij te staan in zijn activiteiten vanuit het gastatelier. Voldoende voor het Van GoghHuis om weer met optimisme naar de toekomst te kunnen kijken.

Samenwerking

Er ligt reeds een uitgewerkt plan voor verdere samenwerking binnen Van Gogh Brabant, het samenwerkingsverband van de Brabantse Van Goghgemeenten. Hierdoor kan het Zundertse museum vanaf 2018 op een gezonde manier door. Het accent komt daarbij te liggen op versterking van de beleving van Van Goghs erfgoed. Visit Brabant zal hierbij nauw betrokken zijn.

Voor de promotie van (de beleving rond) Van Gogh kreeg deze organisatie van de Provincie Noord-Brabant een subsidie van 750.500 euro (250.500 euro voor 2016 en 500.000 euro voor 2017) om hiermee aan de slag te gaan.