Ruim 250 mensen zijn donderdagochtend afgekomen op het negende ondernemersontbijt van de gemeente Moerdijk. 

Wat opviel was dat er bijna alleen maar ondernemers waren die een bedrijf hebben op een van de industrieterreinen van de gemeente en maar weinig middenstanders uit de kernen.

Een van hen die wel aanwezig was vertelde: "Je moet wel een paar uur je winkel alleen laten als je geen vervanger hebt." Het ontbijt werd geopend door VVD-wethouder Thomas Zwiers.

Hij vertelde te hopen dat er in de lopende kabinetsformatie maatregelen besproken worden die het ondernemers makkelijker maken om een flexibeler standpunt in te nemen bij eventueel ontslag van hun personeel.

Als gastspreker was Jan van Setten ingehuurd. Hij vertelde wat ondernemers allemaal konden doen om klanten aan zich te binden en zoveel mogelijk omzet te genereren.