De gemeente Moerdijk gaat per kern de beste oplossing voor de plaatselijke vervoersbehoeften in kaart brengen. Dat gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers van de stads- en dorpstafels en inwoners. 

Dat overleg volgt op het recent gehouden uitgebreide onderzoek naar wat inwoners van Moerdijk vinden van de openbaar vervoervoorzieningen in de gemeente.

"Met name in de daluren dreigt het openbaar vervoer toch behoorlijk door zijn hoeven te zakken en de verwachting is dat dit ook niet gaat verbeteren in de nabije toekomst. Dat heeft ons als college doen besluiten om niet stil te blijven zitten, maar hier pro actief mee aan de slag te gaan", legt wethouder Thomas Zwiers de reden van het onderzoek uit.

"Je kunt je de vraag stellen of het openbaar vervoer zoals dat nu geregeld is met rijden van a naar b en op vaste tijden nog wel relevant is."

Geïsoleerd

Inwoners van Willemstad maken het meest gebruik maken van het openbaar vervoer (een derde maakt er dagelijks of wekelijks gebruik van), gevolgd door Zevenbergen en Klundert, zo blijkt uit de uitkomst van de enquête. In Standdaarbuiten wordt het minst gebruik gemaakt van het openbaar vervoer; twee derde van de inwoners reist er zelden of nooit mee.

Inwoners van Willemstad en Heijningen noemen het ontbreken van goede aansluitingen de grootste belemmering om voor het openbaar vervoer te kiezen. In Zevenbergschen Hoek, Noordhoek en Heijningen is dat de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte. Met name in Klundert, Fijnaart en Willemstad maakt het ontbreken van openbaar vervoer dat inwoners bepaalde activiteiten niet kunnen ondernemen, daarom thuis blijven en zich geïsoleerd voelen.

Beeld

Uit het onderzoek komt geen uitgesproken beeld naar voren aan waar een alternatieve vervoersoplossing aan moet voldoen. Diverse opties worden genoemd: van autodelen tot een plaatselijk vrijwilligersnetwerk voor vervoer, maar ook mogelijkheden om in avonden/weekenden aan te sluiten op een OV-knooppunt in de buurt, of een vernieuwde vorm van de deeltaxi.

De gemeente Moerdijk wil nog deze maand een bijeenkomst organiseren met zogenaamde OV-ambassadeurs uit de verschillende kernen. Die worden afgevaardigd via de dorps- en stadstafels. In mei en juni volgen dan sessies per kern.

De gemeente overlegt daar met deelnemers aan het onderzoek over mogelijke oplossingen. Eind 2017 volgt een raadsvoorstel met de voorkeursoplossingen en het bijbehorende budget dat nodig is om die te kunnen realiseren.