De woningcorporaties Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes hebben gezamenlijk de Visie op Wonen en Leven in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden 2030 gepresenteerd. 

In de visie verwoorden de woningcorporaties hun gezamenlijke analyse van de regio West-Brabant, Tholen en de Bevelanden als woon- en leefregio. De woningcorporaties zien samenwerken en afstemmen van het beleid als de sleutel om zo met lokaal maatwerk de regionale woningmarkt zo goed mogelijk te bedienen.

Speerpunten in de visie zijn vernieuwen wat verouderd is en de woonvoorraad op peil houden en slechts uitbreiden waar nodig. Men verwacht een krimp tot 2030 en daarop moet nu al geacteerd worden.

Suburbanisatie

Voor de regio Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Roosendaal geldt dat er nu al sprake is van krimp. "Er vindt suburbanisatie plaats, mensen kiezen nu eerder voor een woonplek waar veel faciliteiten zijn. Mensen hebben niet echt binding meer met hun woonplek. Kleine kernen zijn daarvan de dupe", aldus Ruud van de Boom, bestuurder van Woonkwartier. Hij is er wel van overtuigd dat de regionale woningmarkt de regionale klant blijft.