Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk wil regelingen treffen voor kleine stukken gemeentegrond die door inwoners worden gebruikt, zonder dat dit is vastgelegd in een overeenkomst. 

Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt worden gebruikers van dit zogenaamde snippergroen vanaf begin volgend jaar benaderd. In overleg met de gemeente kan er een huur- of koopovereenkomst worden aangegaan.

Het gaat in totaal om ongeveer 450 stroken gemeentegrond, die worden gebruikt door inwoners omdat ze geen belangrijke functie meer hebben. Dit snippergroen grenst direct aan een perceel van een inwoner, en heeft een maximale oppervlakte van 150 vierkante meter.

Door het gebruik van deze stukken grond officieel te regelen wil de gemeente Moerdijk duidelijkheid en gelijkheid creëren voor alle betrokken partijen.