Met pizzasessies voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar wil de gemeente Moerdijk de Jongerenraad nieuw leven inblazen.

De Jongerenraad werd in 2015 opgestart, maar verzandde kort daarna al heel snel. "Een van de belangrijkste oorzaken was dat jongeren van school af gaan en weer vertrekken uit de gemeente Moerdijk", legt wethouder Eef Schoneveld uit. "En dan is het de kunst om weer nieuwe leden te krijgen."

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om de Jongerenraad een tweede kans te geven. "Dat is niet alleen onze wens, maar nadrukkelijk ook van de gemeenteraad. We hebben een professioneel bureau ingeschakeld, dat gaat helpen met de oprichting en ook om er een echt een stichting van te maken."

In februari organiseerde de gemeente nog een succesvolle gemeenteraadsdag voor scholieren. Schoneveld: "Daar willen we graag op voortborduren met deze pizzasessies." Hier wil de gemeente graag luisteren naar de wensen en behoeften van de jongeren in de gemeente. Zoals de naam al aangeeft gebeurt dit onder het genot van een pizza.