De politie en eigenaar Cees Engel van camping Fort Oranje gaan toch weer met elkaar om de tafel om de inzet van agenten op het recreatiepark. 

Dat is de uitkomst van een kort geding dat dinsdagmiddag voor de rechtbank in Breda diende.

Het kort geding was door de campingeigenaar aangespannen omdat hij van mening is dat de politie - samen met onder andere de Belastingdienst - van alles doet om hem het leven zuur te maken en de naam van camping Fort Oranje te besmeuren, met als uiteindelijk doel sluiting van het recreatiepark. 

Vuist

Om hier een vuist tegen te kunnen maken, wil Engel dat de politie voortaan verantwoording bij hem aflegt wanneer zij de camping heeft betreden.

Hij meent namelijk dat de politie in veel gevallen niet naar Fort Oranje komt omdat er iets aan de hand zou zijn, maar om informatie te vergaren die tegen de campingeigenaar en het recreatiepark zou kunnen worden gebruikt, zo maakte zijn raadsman bij de Bredase rechtbank duidelijk.

Woonwijk

Een stelling die door de raadsvrouw van de politie weer ten stelligste wordt ontkend en waarvoor ook absoluut geen bewijs zou zijn.

Gezien het feit dat er op Fort Oranje in veel gevallen sprake is van permanente bewoning, kan het recreatiepark volgens de raadsvrouw ook niet anders worden beschouwd dan een woonwijk.

Privacygevoelig

Van een privéterrein eveneens geen sprake zijn, vindt zij, en daarom moet de politie in haar ogen te allen tijde toegang tot Fort Oranje hebben.

Daarbij achteraf verantwoording moeten afleggen aan campingbaas Engel noemt zij geen optie omdat dan privacygevoelige informatie met derden zou worden gedeeld.

Gebiedsverbod

Begin vorige maand legde de eigenaar van camping Fort Oranje in Rijsbergen de politie een ‘gebiedsverbod’ op.

De louter op het recreatiepark actief zijnde wijkagent Marijn van Zundert werd toen de vrije toegang ‘tot nader order’ zijn ontzegd.

Noodgevallen

Alleen in noodgevallen en op vertoon van legitimatie - én na uitleg van het doel van bezoek - mocht de politie het terrein nog betreden.

Reden voor de maatregel was een eerder gehouden handhavingsactie waarbij documenten van Fort Oranje in beslag zijn genomen.

Verzoeningsgesprek

Een auto van een vriendin van de partner van campingeigenaar Cees Engel zou hiertoe zonder goede motivatie zijn onderzocht.

Een gepland verzoeningsgesprek werd vervolgens te elfder ure door Engel afgeblazen toen daags daarvoor de politie met groot vertoon van macht een commandopost op de parkeerplaats bij Fort Oranje installeerde voor opnieuw een handhavingsactie.

Oplossing

Na een urenlange zitting dinsdagmiddag trachtte de rechter beide partijen er alsnog toe te bewegen om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens een schorsing kwamen de betrokken partijen met elkaar overeen om toch weer rond de tafel te gaan zitten. Uiterlijk op 21 april moet daar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing uit zijn gerold.

Mocht dit dan nog niet het geval zijn, dan doet de rechtbank alsnog uitspraak over de eis in het kort geding.