Een ruime meerderheid van de inwoners van Moerdijk dorp, Zevenbergschen Hoek en Langeweg kiest er voor om het restafval ondergronds in te zamelen. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente in deze drie kernen heeft gehouden.

In Moerdijk dorp koos zeventig procent van de respondenten voor ondergrondse containers in de buurt bij een opkomst van 53 procent.

In Zevenbergschen Hoek verkoos 62 procent van de stemmers ondergronds inzamelen boven een container aan huis bij een opkomst van 56 procent. In Langeweg brengt 65 procent van de inwoners het restafval liever naar een ondergrondse container. Hier was de opkomst met 66 procent het hoogst.

Wethouder Jaap Kamp is vooral erg verheugd over de respons op de enquête. Die moest minimaal dertig procent zijn, maar het uiteindelijke percentage zat daar ver boven. "Daaruit concluderen we dat het onderwerp afval kennelijk leeft bij de inwoners."