Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft het voornemen om op de voormalige voetbalvelden aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek tien tot maximaal 25 woningen te bouwen. 

De locatie was eerder de thuisbasis van DHV, totdat de voetbalvereniging naar de Bloemendaalse Zeedijk verhuisde. Een deel van de vrijgekomen voetbalvelden is onderdeel gaan uitmaken van de inpassingszone van de HSL. Het andere nog vrije deel wil het college bestemmen aan woningbouw.

"Wij denken dat dit hiervoor een mooie locatie is", zegt wethouder Jaap Kamp. "Met de direct omwonenden gaan we in gesprek over hoe we een en ander aan willen pakken en hoe zij er over denken." Het ligt in de bedoeling om het project eind 2018 tot een concreet plan te hebben uitgewerkt.