Voor inwoners van de gemeente Moerdijk organiseert de provincie Noord-Brabant op woensdag 5 april een inloopavond over windenergie langs de A16. Deze inloopavond wordt gehouden in Plexat in Wagenberg. 

Op deze avond presenteert de provincie de 24 mogelijke opstellingen van windmolens langs de A16. Deze varianten laten zien waar en in welke opstelling de windmolens kunnen komen te staan, die straks de energie leveren voor 60.000 huishoudens (100 megawatt) langs de A16. Inwoners van Moerdijk kunnen tijdens de bijeenkomst in Wagenberg hun mening geven over de verschillende varianten.

De provincie en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert vragen om de mening van inwoners, omdat van de 24 varianten er ongeveer twaalf worden onderzocht in de Milieu Effect Rapportage (MER). De stuurgroep bepaalt op basis van de opgehaalde informatie welke varianten het meest kansrijk zijn en onderzocht gaan worden. In de stuurgroep zitten de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer en wethouders van de vier genoemde gemeenten.

Kennissessies

Belangstellenden kunnen tijdens de bijeenkomst binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur. Zij kunnen de 24 varianten bekijken en er vinden sessies plaats over thema’s rond windenergie. Medewerkers en bestuurders van de provincie, de vier gemeenten en externe deskundigen zijn aanwezig om in gesprek te gaan over de varianten.

Behalve tijdens de inloopavonden, kunnen inwoners op afspraak of tijdens speciale inloopmomenten terecht bij het Projectbureau Windenergie A16 (aan de Princenhagelaan 1a 1 in Breda). Op 11 en 12 april tussen 16.00 en 20.00 uur zijn er inloopmomenten om in gesprek te gaan over de 24 varianten.

Voorkeursalternatief

Rond de zomer bepaalt de stuurgroep de voorkeurslocaties voor de windmolens: het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt in een Provinciaal Inpassingsplan verder uitgewerkt, dat uiteindelijk door Provinciale Staten moet worden vastgesteld. Dit plan vormt uiteindelijk de basis voor de vergunningsprocedure.

Binnenkort ondertekenen alle potentiële ontwikkelaars van windmolens aan de A16 een zogeheten green deal met de gemeenten en provincie. Daarin wordt vastgelegd dat van elke vier windmolens, er minimaal één beschikbaar wordt gesteld aan de lokale gemeenschap. Daarmee willen de overheden de lasten en lusten van windmolens zo eerlijk mogelijk verdelen.