Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers in Etten-Leur heeft de nieuwe jeu de boules baan bij wijkgebouw Ut Praotuis officieel in gebruik genomen. 

De baan is onlangs in het kader van de actie NLdoet aangelegd door een aantal vrijwilligers, tegelijk met de vernieuwing van het bijbehorende terras. Louis Boumeester opende de baan met de eerste worp.

Aan de oproep van de wijkvereniging voor jeu de boulers, hebben tot nog toe een zestal geïnteresseerden en een aantal kijkers gehoor gegeven. De Banakker jeu de boules club is daarmee een feit.

Afgesproken is om voortaan elke vrijdag om 13.30 uur bij elkaar te komen om een balletje te werpen op de baan.