Het in 2012 en 2014 door Jan Hendrickx uitgebrachte boek Leur, een dorp apart is in een verkorte versie in 2016 omgezet in het Lurs diejalekt.

Hendrickx is hierbij afgeweken van de Referentiespelling voor Brabantse dialecten, zoals dat werd uitgebracht door het Brabants Genootschap en de Vlaamse Stichting voor Brabantse Dialecten.

Het in 2000 verschenen en door Frans Verschuren (overleden in 2004) met deze Referentiespelling als leidraad samengestelde Tètte-leurs Woordeboek, kreeg hierdoor een beter schrijfbaar en gemakkelijker leesbaar Etten-Leurs dialect als resultaat.

Hendrickx: "Ik ben hiervan op enkele onderdelen afgeweken omdat ik vind dat het dialect vooral een spreektaal is. Het is bovendien verrekte moeilijk om voor een plaatselijk of streekgebonden dialect een gelijke schrijfstijl te verzinnen. Maar omdat wij datgene wat we zeggen ook graag willen overbrengen naar andere personen op andere plaatsen, is er altijd de behoefte geweest om dit met een schrijftaal te doen."

Klinkers

Het belangrijkste onderdeel waarvan Hendrickx in het boek is afgeweken van de geadviseerde Referentiespelling, betreffen de woorden waarin de zogenaamde klinkers a, e, o en u voorkomen.

"Je kunt deze letters ook als twee- en drie klankenletters benoemen. Ik gebruik in mijn dialectentaal, het Lurs dialect zal ik maar zeggen, dus bijvoorbeeld ook de aa, ee, oo en uu. De letters van de destijds ingevoerde oude spelling dus. Precies zoals mijn grootouders dat hebben geleerd."

Historie

Deze publicatie over de geschiedenis van het dorp Leur, is een verkorte en in het 'Lurse diejalekt' vertaalde, samenvatting van zijn boek Leur, een dorp apart.

Hierin is de historie van het dorp Leur beschreven en wordt informatie verstrekt over enkele bijzondere personen die hierbij een betekenisvolle rol hebben gespeeld of opvallende, eervolle werkzaamheden hebben verricht.