Tweemaal per jaar houdt het Platform Recreatie en Toerisme Zundert (PRET) een netwerkbijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 3 april om 19.30 uur bij Hoeve Klein Zundert aan de Klein Zundertseweg 11-13 in Zundert. 

Naast de door PRET benoemde vier pijlers Van Gogh, Corso Zundert, Historisch Groen en Zundert Trappist zijn er nog meer evenementen in de gemeente Zundert die een bovenlokale aantrekkingskracht hebben.

De netwerkbijeenkomst komende maandag richt zich vooral op organisaties en bedrijven die activiteiten of evenementen houden die kunnen bijdragen aan een uitbouw en/of groei van recreatie en toerisme.

Evenementen

Het thema van de avond is evenementen organiseren. Zo houdt René Renne een woordje over het thema evenementen in de gemeente Zundert en wat de rol van PRET daarbij kan zijn. Ook Jacqueline Backx, ambtenaar bij de afdeling evenementen van de Gemeente Zundert, is een van de sprekers tijdens de bijeenkomst.

Gastspreker John Bas legt uit hoe een organisatie nieuwswaarde kan meegeven aan een evenement. Daarbij komen diverse elementen aan bod, zoals het efficiënt aanleveren van informatie, het profileren van een evenement, manieren om de nieuwswaarde te benadrukken en het uitgeven van bijvoorbeeld een evenementenkalender, krant of glossy.

Terugblik

Tijdens de bijeenkomst van PRET wordt verder een terugblik gehouden op de onlangs gehouden Boomkwekerijloop (een van de recente winnaars van een PRET Handdruk). Aansluitend vindt er wederom een uitreiking van PRET Handdrukken plaats.

Organisaties, verenigingen, bedrijven en personen die met vernieuwende initiatieven cultuur, recreatie en toerisme in Zundert een ‘boost’ geven, kunnen van PRET een Handdruk ter waarde van 500 euro ontvangen door de beste creatieve en innovatieve ideeën op om Zundert aan te melden als project.

Criteria

Hier zijn verschillende criteria aan verbonden: het project bevordert (promotie van) recreatie en toerisme in Zundert, het idee is vernieuwend voor Zundert (of een aanvulling op het bestaande aanbod) èn bij de uitvoering wordt samenwerking gezocht met andere partijen uit de sector of met andere lokale ondernemers.