In 1991 richtten Frits en Hanneke Koopmans uit Etten-Leur het kinderdorp Usakos in Namibië op.

Daar werden verlaten weeskinderen ondergebracht in pleeggezinnen. Het beoogde doel was kansarme kinderen zicht op een waardevolle toekomst te bieden, voor zichzelf, maar ook omdat zij zo een nuttige bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van hun land.

In talrijke gevallen is dat ook gelukt en hebben kinderen, die aanvankelijk nauwelijks perspectief hadden, zich ontwikkeld tot gewaardeerde leden van de Namibische samenleving. Nu de laatste vier kinderen, die onder verantwoordelijkheid van het kinderdorp vielen, ook op hun plaats zijn, kijkt het echtpaar Koopmans tevreden terug op een geslaagd project.

Ontslag

Via een collega-beroepsmilitair hoorde de familie Koopmans begin jaren negentig van de vorige eeuw over de schrijnende en mensonwaardige armoede in het Zuid-Afrikaanse Namibië. Dit deed Frits besluiten om in 1991 ontslag te nemen uit het leger en met zijn vrouw en twee Indonesische dochters naar Usakos te vertrekken.

Eigenhandig bouwde hij een lokaal ziekenhuis om tot een opvanghuis voor kinderen. Vanuit Namibië deed Koopmans aan sponsor- en fondsenwerving en wist op die manier 45 kinderen een menswaardig bestaan te geven in het tot ‘Childrens’s Education Centre’ (CEC) omgedoopte kinderdorp.

Non-profit

Na 26 jaar heeft het kinderdorp zijn werk gedaan. Het project wordt inmiddels bestuurd door Anistémi, een non-profit organisatie. Zowel de directrice als haar man nemen genoegen met een zakgeldregeling in plaats van een normaal salaris. Anistémi wil zich vooral richten op de pubers, oudere straatkinderen en wezen, die in Usakos een opleiding kunnen volgen met baangarantie.

"Dit laatste is toegezegd door plaatselijke ondernemers en bedrijven", zegt Frits Koopmans. "Concreet houdt dit dus in dat als kinderen met goed gevolg hun opleiding hebben doorlopen, zij verder begeleid zullen worden totdat zij een vaste baan hebben." Verschillende leerlingen zijn reguliere studenten, die uit gewone stabiele gezinnen komen. "Juist deze mix werkt inspirerend op kinderen die minder geluk hebben."

School

De jongeren kunnen studeren aan de Wilde Ganzen School in Usakos, waar diverse opleidingstrajecten aangeboden worden. Zo kan men kiezen voor ICT, horeca en toerisme, kantooradministratie, houtbewerking en meubelmakerij, uiterlijke verzorging en landbouw. Bovendien wil men een gastenverblijf inrichten voor toeristen en seizoenarbeiders.

Rechtstreeks

Voor de inrichting van deze praktijkschool is geld nodig, zo’n 35.000 euro, dat rechtstreeks ten goede komt aan dit project. Het betreft hier een eenmalige actie. Een bijdrage storten kan op bankrekeningnummer NL 07 ABNA 0439 5502 11 ten name van Steunstichting Onderwijs en opvoeding Jeugdigen Afrika (SOJA).

SOJA is erkend als een liefdadige instelling onder ANBI nr. 850 42 6030. Een gift is om die reden aftrekbaar van de aangifte Inkomstenbelasting.