Tien jaar geleden opende gezondheidscentrum De Welborg in Zundert zijn deuren.

"Een schot in de roos", vindt fysiotherapeut Willem Froeling, een van de pioniers van het eerste uur. En niet alleen een schot in de roos. Het 10-jarig bestaan van De Welborg is vooral ook een moment om feestelijk bij stil te staan.

Dat gebeurt komende week met tal van creatieve en culturele activiteiten die bezoekers een glimlach moeten bezorgen.

Zorgaanbieders die hun krachten bundelen en vanuit één centrum werken. Tien jaar geleden was het nog een vrij nieuw fenomeen. Sterker nog: gezondheidscentrum De Welborg mag als een echte voorloper worden gezien. Eentje met succes ook. In 2007 kregen zestien verschillende disciplines hun onderdak in het centrum.

Dat zijn er nu twintig. Inmiddels maken jaarlijks zo’n 15.0000 personen gebruik van de diensten die in De Welborg worden aangeboden. Niets is dan ook gemakkelijker dan op één en dezelfde plaats bij de verschillende zorgaanbieders te kunnen aankloppen.

Van de huisarts naar de fysiotherapeut of van de psycholoog naar de apotheek: alles zit onder één dak. Grootste kracht? De korte lijnen tussen de zorgaanbieders.

Laagdrempelig

Wat dat laatste betreft is er in het voorbije decennium niet veel veranderd. Binnen gezondheidscentrum De Welborg wordt er hard aan gewerkt om dat vooral ook zo te houden. Zo wordt er drie keer per jaar de bijeenkomst ‘Luisteren met volle mond’ gehouden. "Eentje praat, de anderen eten een broodje", verklaart Willem Froeling de werktitel.

"De laatste jaren bijvoorbeeld is de ggz meer richting eerstelijnszorg geschoven. Een praktijkondersteunend huisarts ggz heeft een praatje gehouden over zijn werkzaamheden zodat alle andere zorgaanbieders ook precies op de hoogte zijn."

"Daarnaast houden we jaarlijks een nazomerborrel. Doel daarvan is dat hulpverleners elkaar in een informele sfeer beter leren kennen, waardoor contacten binnen De Welborg nog meer laagdrempelig verlopen."

Samenwerking

Een belangrijke rol binnen De Welborg is weggelegd voor Het Huisartsenteam De Welborg dat bestaat uit drie praktijken die zowel organisatorisch als financieel gescheiden zijn. Samenwerking is echter ook hier het toverwoord, zo maakt Rob Kolsters van het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters duidelijk.

"Voor de bevolking van Zundert was het aanvankelijk wennen dat hun vertrouwde huisartsenpraktijk naar een groot centrum verhuisde. Twintig jaar geleden werkten huisartsen vooral solistisch, maar dat is tegenwoordig een uitzondering. Je ziet steeds meer samenwerkingsverbanden, óók regionaal."

"Wij zijn bijvoorbeeld onderdeel van een op kwaliteit gericht samenwerkingsverband waarvan 40 tot 42 huisartsen deel uitmaken. 'Velen weten meer dan één', zo is het uitgangspunt. Hierdoor is er ook meer ruimte voor de ontwikkeling van specialisaties."

Opleidingsinstituut

Volgens Kolsters is De Welborg bovendien uitgegroeid tot een heus opleidingsinstituut. Huisartsen in opleiding, praktijkondersteuners in opleiding, fysiotherapeuten in opleiding en apothekers in opleiding leren er de fijne kneepjes van het vak.

"Dat houdt de zaak ook scherp", stelt Rob Kolsters. "Je moet immers steeds kunnen uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Opleiding, elkaar vinden en efficiency kennen binnen De Welborg steeds meer dynamiek."

Uitdaging

Die mening is ook fysiotherapeut Willem Froeling toegedaan. "Voor de continuïteit van de zorg in Zundert is De Welborg van groot belang", stelt hij. "De tendens is een groeiende samenwerking tussen zorgaanbieders en steeds meer afstemming van zorg. Steeds meer hulpvragen zijn naar de eerstelijnszorg doorgeschoven."

Hulpvragen ook die steeds complexer worden. Bij ouderen met gezondheidsproblemen bijvoorbeeld praat je vaak niet alleen over pillen, maar ook over de thuissituatie. "Misschien is er wel inzet van ergotherapie of mantelzorg nodig. Of wellicht is een woningaanpassing nodig. Voorlopig zijn we als gezondheidscentrum nog niet uitontwikkeld. Wellicht is dat de uitdaging voor de komende tien jaar."

Feestprogramma

Rond het 10-jarig bestaan van gezondheidscentrum De Welborg worden daar van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april uiteenlopende activiteiten gehouden. Zo wordt de nieuwe informatiegids gepresenteerd en kan onder de noemer ‘Heel Zundert op de koffie’ iedereen langskomen voor een kopje koffie.

Op maandag treedt zangkoor Unanime op. Dinsdag geven de ‘living statues’ van Grime Zundert acte de presence en op woensdag is er een kleurenwedstrijd waarbij er een  prijs te winnen valt in de vorm van een kaartje voor de Beekse Bergen. Na dat kleuren worden ballonnen gevouwen, iets om mee te nemen.

Donderdag verzorgt John Frijters een ‘one man act’ voor de senioren. Vrijdag vinden er opvoeringen plaats van het toneelstuk ‘Kinderen van Aert’. Surf voor meer informatie over De Welborg naar www.welborg.nl