Zundert investeert via windmolens in leefbaarheid

Brabant wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken, heeft de Provincie Noord-Brabant samen met vier gemeenten - Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk - het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren.

Belangrijke sociale voorwaarde van de Gemeente Zundert is dat een deel van de opbrengsten van de te plaatsen windmolens straks kunnen worden besteed aan de leefbaarheid in de dorpskernen.

De onlangs in het leven geroepen Stichting WindCent neemt de uitvoering hiervan voor haar rekening. De revenuen komen in een door de stichting te beheren energiefonds.

Rekening corant-overeenkomst

Omdat de stichting liquiditeiten nodig heeft om haar werkzaamheden te starten, hebben de Gemeente Zundert en Stichting WindCent een rekening courant-overeenkomst afgesloten.

Hierbij is het door de Gemeente Zundert ingebrachte startkapitaal van 40.000 euro verdubbeld door de Provincie Noord-Brabant.

Windmolens

"Het duurt immers nog enkele jaren voordat er revenuen zijn", legt wethouder Piet Utens uit. "De windmolens moeten immers nog gebouwd worden. Daarom bieden we nu ondersteuning via een rekening-courant." 

Over het exacte aantal windmolens dat binnen de Zundertse gemeentegrenzen wordt gerealiseerd moet een MER-procedure straks uitkomst brengen.

Locaties

Het is de bedoeling dat er in ieder geval drie op het bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT), naast drie extra windmolens langs de A16. Over de locatie van deze windmolens is nog geen besluit genomen.

Stichting WindCent gaat zich volgens de wethouder in ieder geval niet bezighouden met de plaatsing en de locatie van de windmolens. "Dat is voorbehouden aan de Gemeente Zundert."

NUwerk

Tip de redactie