Etten-Leur moet 33 vergunninghouders huisvesten

Voor het eerste halfjaar van 2017 heeft de gemeente Etten-Leur als taakstelling om 33 vergunninghouders binnen de gemeente te vestigen. Dat heeft de provincie Noord-Brabant bekendgemaakt. Deze taakstelling ligt aanzienlijk lager dan die in de afgelopen perioden. Op 1 juli van dit jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. 

De Huisvestingswet 2014 regelt dat het tijdig huisvesten van vergunninghouders tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort. Het Rijk stelt voor elke gemeente in Nederland ieder half jaar een taakstelling vast. In heel de provincie Noord-Brabant zijn in 2016 meer vergunninghouders gehuisvest dan ooit.

De gemeente Etten-Leur had op 1 januari 2017 nog een achterstand op de taakstelling voor de tweede helft van 2016. In totaal waren op die datum 49 vergunninghouders gehuisvest, zestien minder dan de taakstelling.

De achterstand had voornamelijk te maken met elf alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’ers), die gehuisvest waren aan de Edward Poppelaan en uitgeplaatst werden naar andere gemeenten. Deze worden in hun nieuwe gemeenten als gerealiseerd geteld, maar bij Etten-Leur in mindering gebracht.

Geëvalueerd

Het betreft hier de zogenaamde ‘meeverhuizende taakstelling’ waardoor de achterstand op 1 januari 2017 groter was dan verwacht. Uit de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijkt dat in de loop van de maand januari Etten-Leur deze achterstand volledig heeft ingelopen en dat op 1 februari 2017 alsnog de volledige taakstelling was gerealiseerd.

De regels rondom het meeverhuizen van de taakstelling leidt in meer gevallen tot onduidelijkheid en benadeling van gemeenten. Dit jaar zal de regel 'meeverhuizende taakstelling' worden geëvalueerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nidos en het COA.

NUwerk

Tip de redactie