Met een ludieke actie is het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van het DahliaKwartier. Een bouwproject met rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en vrije kavels grenzend aan de Dahliastraat te Wernhout. 

Al gravend stuit de graafmachine op een kist waarin de straatnaamborden verborgen zitten. Aan wethouder Johan de Beer, directeur Kris Maas van Maas-Jacobs Holding BV en Pierre Hobbelen van Thuisvester vervolgens de eer om de nieuwe straatnaamborden te tonen.

Het plan wordt betiteld als een mooi differentiatieproject waarop Wernhout 25 jaar heeft gewacht.

Leefbaarheid

"Stilstand is achteruitgang. Al vele jaren staat de bouw van dergelijke projecten hier stil. We hechten veel belang aan de leefbaarheid binnen ons dorp en nieuwbouw is daar een onderdeel van."

"Met projecten van dit formaat krijgt de jeugd de kans om in Wernhout te kunnen blijven wonen", spreekt de woordvoerder van de Dorpsraad Wernhout. De Dorpsraad is nauw betrokken geweest in de totstandkoming van dit project. Ook in de planontwikkeling draagt zij haar steentje bij.

Gemixt

In totaal geeft het plan ruimte aan 34 woningen waarvan reeds 85 procent is verkocht. Naast koopwoningen worden in dit project veertien sociale huurwoningen gerealiseerd. Het nieuwe plan telt een oppervlakte van zo’n 8.000 vierkante meter.

Wethouder De Beer is in zijn nopjes met dit nieuwbouwproject: " Een gemixte wijk met voor elke doelgroep een passende woning"..

Vervolg

Verder licht hij een tipje van de sluier op: "De woningbouw is weer in ontwikkeling binnen de gemeente Zundert. In de toekomst zullen meerdere projecten volgen, ook in Wernhout".

Voorlopig hebben woningzoekenden nog een kans zich te vestigen in Potgieter of Rietbergen, de nieuwe straatnamen die deze middag zijn onthuld.