Pastoor Ton Willemsen heeft donderdag in de Lambertuskerk in Etten-Leur het eerste exemplaar van het boek ‘Kerkschatten van de H. Mariaparochie’ in ontvangst genomen. Het boek bevat een inventarisatie van de schatten die de Mariaparochie in eigendom heeft en is ontstaan in de aanloop naar de sloop van de Heilig Hartkerk. 

Bestuur en parochianen wilden graag een overzicht van alle zaken, van grote tot louter emotionele waarde, in kaart gebracht hebben. Hiertoe werd een inventarisatiecommissie opgericht bestaande uit Toon van Batenburg, Ad Gelens, Ton van Haperen en Jac van der Velden.

Tijdens de inventarisatie kreeg men het idee om een aantal, daarvoor in aanmerking komende, ‘kerkschatten’ nader te beschrijven, te fotograferen en samen te brengen in een boek. Voor de beschrijvingen werd een schrijver van heemkundekring Jan uten Houte in de persoon van Frans Passier aan de commissie toegevoegd. De commissie kreeg verder desgevraagd ad-hoc ondersteuning voor het maken van foto’s en het doen van onderzoek.

Blikvangers

Gaandeweg het proces werd besloten om ook de ‘schatten’ van de Lambertuskerk en de Petruskerk te beschrijven. Het boek bevat op die manier interessante beschrijvingen van blikvangers zoals de grote schilderijen, tegeltableaus en beelden die in de kerken in Etten-Leur zichtbaar zijn. Daarnaast zijn er anekdotes in te vinden over voorwerpen die, wanneer je de verhalen niet kent, zouden verdwijnen.