In de kernen Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk en Langeweg alsmede het oostelijk buitengebied van Zevenbergen start de gemeente Moerdijk het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. 

Voor alle inwoners, zowel in het dorp als in het buitengebied, geldt dat al het recyclebare afval aan huis wordt opgehaald. Het gaat hierbij om gft, papier en plastic en drankenkartons. Voor het beetje restafval dat dan nog overblijft ontvangen de inwoners in het buitengebied een container aan huis.

In de bebouwde kernen kiezen de huishoudens de manier waarop ze dit restafval gaan weggooien zelf: ofwel in een bak aan huis die eens per vier weken wordt geledigd dan wel ondergronds in een container in de buurt. Dat laatste kan wanneer en zo vaak men maar wil. Het is een gezamenlijke keuze die geldt voor de hele dorpskern.

De kernen maken hun keuze door middel van een stemming per huishouden, waarbij het systeem met de meeste stemmen de keuze van de kern wordt.

Folder

Om te kunnen stemmen is het belangrijk dat de inwoners voldoende geïnformeerd en voorgelicht zijn. Daarom hebben alle huishoudens een folder ontvangen met uitleg over het waarom van een nieuw systeem, de veranderingen en de keuzes. Alle mogelijke vragen of zorgen die er bestaan over de keuze die men moet maken, worden door de gemeente Moerdijk hierin toegelicht.

Ook is een plattegrond toegevoegd die een reëel beeld geeft van de mogelijke locaties van ondergrondse containers en het mogelijke aantal ervan. Verder staat uitgelegd hoe er gestemd moet worden.

Uitslag

In april wordt zal de uitslag bekendgemaakt. Hierna krijgen alle huishoudens nog enkele individuele keuzes voorgelegd. Zo kan men voor een aantal containers zelf het formaat kiezen en kiest men straks ook individueel of men de plastic verpakkingen en drankenkartons in zakken wil blijven inzamelen of dat men hier liever een container voor wil ontvangen.