Agrarische leegstand? Het is in Zundert een actueel probleem dat volgens de prognoses in de toekomst alleen maar groter zal worden. 

Met bijkomende problemen als verloedering van het landschap, gezondheidsrisico’s door verweerde asbestdaken, criminaliteit en vereenzaming.

Hoog tijd dus om nu al aan de slag te gaan met het aanpakken van de groeiende leegstand, vindt wethouder Johan de Beer (foto).

De gemeente Zundert heeft een toppositie als het gaat om het areaal aan (te verwachten) agrarische leegstand binnen Brabantse gemeenten, zo blijkt uit het rapport 'Leegstand Agrarisch Vastgoed Noord-Brabant'. 

Tiende plaats

Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft hierin becijferd dat Zundert provinciaal gezien op de tiende plaats met in totaal 64,3 hectare aan agrarische bebouwing.

Daarvan schat Alterra dat er momenteel 10,2 hectare leeg staat, waarmee Zundert provinciale koploper is. Die leegstand komt door een ingeschat aantal van 275 gestopte agrarische bedrijven, wat een leegstaande ruimte opleverde van 17,9 hectare.

Meer leegstand

Uitgaande uit van hergebruik van 5,4 ha voor woonhuizen (waarbij grootschalige bedrijfsgebouwen gesloopt worden) en 2,4 ha voor bedrijfsgebouwen, resteert aldus de eerdere genoemde 10,2 hectare.

Voor de periode 2012-2030 voorziet Alterra nog eens 254 locaties die vrij komen en per saldo nog eens 13,1 hectare leegstand opleveren.

Problemen

Leegstand die zoals gezegd de nodige problemen met zich meebrengt. Slecht onderhoud van leegstaande gebouwen bijvoorbeeld leidt tot verloedering van het landschap en onveiligheid.

Verweerde asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid. Daarnaast laten criminelen niet zelden hun oog vallen op leegstaande boerderijen en schuren om er bijvoorbeeld hennepkwekerijen of xtc-laboratoria in onder te brengen.

Bovendien blijkt de verkoop of verhuur van voormalige bedrijfspanden als oudedagsvoorziening voor de boer blijkt steeds vaker een illusie.

Dialoog

Alle reden dus om actie te ondernemen en nu al te beginnen met de aanpak van de agrarische leegstandsproblematiek.

De onlangs door het Zundertse college gepresenteerde startnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vormt hiertoe een belangrijk vertrekpunt. Dialoog met betrokken partijen staat daarbij centraal.

Kansen

Volgens wethouder Johan de Beer namelijk biedt de agrarische leegstand óók kansen. "Denk aan schaalvergroting in de boomkwekerijsector. Minder bedrijven maar wel grotere bedrijven dus."

"Leegstaande bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals zonneweiden. Ook op toeristisch gebied liggen er mogelijkheden. Tegelijkertijd is er een spanningsveld: het is immers niet wenselijk dat de bedrijvigheid op bedrijventerreinen wordt verplaatst naar het buitengebied."