Helwijk en Heijningen verzetten zich tegen herrie en fijnstof

Het belangrijkste agendapunt op de onlangs gehouden dorpstafelavond in het Pestalozzihuis in de kern Heijningen, betrof de overlast die de inwoners ondervinden van de rijksweg A4 die vlak langs het dorp loopt. Deze overlast bestaat uit veel herrie en fijnstof. 

Hier hebben de inwoners overigens al jaren last van. Maar omdat de A29 door het doortrekken naar Bergen op Zoom en Antwerpen steeds drukker is geworden, neemt de overlast de laatste jaren explosief toe. De wet schrijft voor dat het aantal decibels niet hoger mag zijn dan 65.

Enkele jaren geleden werd dat voor sommige huizen in Heijningen overschreden, maar door de aanleg van stil open asfalt beton (SOAB), liep de herrie enkele decibels terug.

Omdat dit asfalt na de aanleg van twee jaar geleden in de tussentijd is gesleten, is het lawaai weer meer geworden. Voor enkele inwoners van Heijningen die dicht bij de weg wonen is de toestand daardoor onhoudbaar geworden. Ook andere inwoners hebben last van het lawaai.

Aandacht vragen

Omdat de gemeente Moerdijk bezig is om samen met Rijkswaterstaat naar een oplossing te zoeken, willen de mensen die dicht bij de weg wonen nog niet overgaan tot harde acties maar zijn er wel plannen om via de sociale media aandacht te vragen voor hun problemen.

Deze problemen zijn niet alleen het geluidsniveau, maar ook de fijnstof van de dieselmotoren van de vrachtwagens. "Je kunt geen was meer buiten hangen, het zit meteen onder het roet", zo werd geopperd. In de loop van de avond werd het rapport besproken van de geluidsmetingen die verleden jaar hebben plaatsgevonden.

Petitie

Uit deze metingen is gebleken dat de 65 decibel diverse malen is overschreden. Dat gebeurt vooral in de zeer vroege morgenuren. Vooral mensen die aan de westkant van het dorp wonen hebben door de westenwinden last van heel veel herrie.

Dat geldt ook voor de kern Helwijk, waar het zowel overdag als in de nacht nooit meer echt stil is. Daarom gaat er op het ogenblik in deze kern een petitie rond om de gemeente Moerdijk te overtuigen om maatregelen te nemen. In het dorp Moerdijk is men nog niet zover, maar ook daar is er altijd het geluid van de omringende snelwegen te horen.

Geluidswal

Op veertig meter van de rijksweg in Heijningen woont sinds 1981 Wim van Eekelen met zijn vrouw. Zijn vrijstaande woning staat al vijf jaar te koop. "Toen ik het huis kocht was de weg er al, maar ik dacht dat als het drukker zou worden er wel een geluidswal zou komen. Nee dus." De reden dat Rijkswaterstaat dat nog niet doet, is dat het hier een bestaande weg betreft. Bij nieuwe wegen worden er wel direct geluidwerende schermen gezet.

De 61-jarige vrachtwagenchauffeur heeft om het geluid te kunnen meten een app op zijn tablet geïnstalleerd. Tijdens het meten slaat de wijzer daarvan wild heen en weer tot soms wel 79 decibel. Volgens Van Eekelen komen er wel mensen op zijn huis af, maar zo gauw ze de snelweg zien en horen haken ze af.

"Niet altijd voor het geluid hoor, ook wel vanwege het gevaar voor de kinderen." Ondanks de herrie hebben hij en zijn vrouw het prima naar hun zin in Heijningen. "Daarvoor willen we hier niet weg, maar we worden toch ouder hè!"

Tip de redactie