Maatregelen tegen oneigenlijk gebruik fietspaden Moerdijkbrug

Er worden maatregelen genomen om het oneigenlijk gebruik van de fietspaden op de Moerdijkbrug tegen te gaan.  

Rijkswaterstaat gaat in beide richtingen voor de brug portalen over de fietspaden plaatsen. Door deze hoogtebeperking is het voor gemotoriseerd (landbouw)verkeer niet meer mogelijk gebruik te maken van de fietspaden en wordt ook de veiligheid verbetert.

De hoogtebeperking voorkomt ook beschadigingen aan het wegdek van de fietspaden en aan de constructie van de brug, zoals schade die in het verleden is ontstaan door oneigenlijk gebruik aan geleiderails en brugleuningen.

De portalen zijn beweegbaar, waardoor hulpdiensten bij calamiteiten de portalen kunnen openen en zo nodig gebruik kunnen maken van de fietspaden.

Afgesloten

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt het fietspad in de richting van Dordrecht op dinsdag 21 maart afgesloten tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Het fietspad in de richting van Breda is de dag erna afgesloten tussen 7.00 uur en 16.00 uur.

Ook op donderdag 23 en vrijdag 24 maart wordt er gewerkt. Op deze dagen worden de fietspaden tussen 7.00 en 16.00 in beide richtingen beurtelings afgesloten. Gebruikers van de fietspaden dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot tien minuten.

Tip de redactie