Claim Shell drukt stempel op jaarrekening Moerdijk

De derde bestuursrapportage van de gemeente Moerdijk laat een tekort van 650.000 euro zien op de voorlopige jaarrekening. Wethouder Frans Fakkers heeft dat bekendgemaakt.  

Fakkers laat weten dat de oorzaken van dit tekort onder andere veroorzaakt worden door de vermindering van de opbrengst onroerendzaakbelasting en hogere uitgaven aan uitkeringen en minimabeleid.

Daarnaast ligt er een claim van 2,7 miljoen euro van Shell Moerdijk. Zonder deze claim zou de derde bestuursrapportage met een positief resultaat afgesloten zijn.

De claim van Shell Moerdijk heeft betrekking op geïnde onroerendzaakbelasting door de gemeente. In de jaren 2015 en 2016 heeft het chemieconcern bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de gemeentelijke WOZ-beschikking.

Tegenvaller

Deze WOZ-beschikking had volgens Shell Moerdijk veel lager moeten uitvallen vanwege de ontploffing in een plant van de fabriek in 2014. Deze plant moest daardoor herbouwd worden.

Aangezien de Belastingsamenwerking West-Brabant dit pas op 9 december van vorig jaar gecommuniceerd heeft aan de gemeente Moerdijk, is deze financiële tegenvaller nu pas opgenomen in de begroting.

Positief

Wethouder Fakkers is wel positief gestemd, want van de activiteiten die opgenomen zijn in de begroting is 66 procent uitgevoerd.

Voor de overige 34 procent geldt dat het meeste wel is opgepakt, maar pas in 2017 wordt afgerond en anders in de komende periode opgepakt gaat worden.

Tip de redactie