Verwijderen asbest op dak verantwoordelijkheid eigenaar

Het uitvoeringsprogramma 2017 Vergunningen en Handhaving is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk vastgesteld. 

De focus voor 2017 ligt op de veiligheidscultuur binnen bedrijven, verkeershandhaving, communicatie, controles van bedrijven met een hoog risico, extra aandacht voor de brandveiligheid en de externe veiligheid en op de sanering van asbest.

De gemeente Moerdijk voert volgens een vastgesteld programma de planning uit van de vergunning-, toezicht- en handhavingsactiviteiten (VTH-taken). In dit programma is ook het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor 2017 opgenomen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Voor iedere eigenaar van een gebouw met asbesthoudende daken geldt dan ook dat zij deze dakbedekking voor die tijd moeten verwijderen. "Dit is de verantwoording van de eigenaren zelf", zegt wethouder Jaap Kamp. "De eigenaar zal er mee geconfronteerd worden bij verkoop van het pand, want dat zal onverkoopbaar blijken wanneer er nog een asbestdak op ligt."

Veilig Wonen

Bij het afgeven van bouwvergunningen voor woningen gaat de gemeente Moerdijk informatie geven over het politiekeurmerk Veilig Wonen als onderdeel van het lokale veiligheidsbeleid. De focus voor de gemeente ligt hierbij op het scheppen van een veilige en leefbare woonomgeving.

Tip de redactie