Op de website van de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant is een video geplaatst die een indruk geeft van de aanleg van de Noordelijke randweg. 

Dat is de nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen, die de functie van de huidige provinciale weg N285 moet overnemen en straks een gemeentelijke weg wordt.

Met de komst van de Noordelijke randweg neemt de verkeersdrukte in en nabij het centrum van Zevenbergen af, waardoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor inwoners aanmerkelijk wordt verbeterd.

Vermoedelijk start de aanleg in 2021 of 2022. Er is zo'n 35 miljoen euro mee gemoeid.