Op initiatief van de Gilde Sint Jan wordt er op zondag 12 maart van 10.00 uur tot 15.00 uur in café De Valk aan de Wernhoutseweg 135 in Wernhout een Open Dag voor Verenigingen gehouden. 

Gilde Sint Jan houdt een vrije verschieting waaraan iedereen kan deelnemen.Muziekvereniging Wernhout Vooruit en Accordeonvereniging Con Amore repeteren van 10.00 uur tot 12.30 uur de nummers die zij tijdens het Onderlinge Muziek Toernooi (OMT) ten gehore zullen brengen.

Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout houdt een expositie. De heemkundekring presenteert met foto’s kaarten en boeken een beeld van het Wernhout van vroeger.

De toegang is gratis.