Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 11 augustus rijden er geen treinen over de Moerdijkbrug. Gedurende die periode gaat ProRail beide sporen op de brug vervangen. Dit gebeurt om het risico op defecten en daardoor overlast voor reizigers, vervoerders en verladers in de toekomst te verkleinen. 

Het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 vervangen en heeft in 2014-2015 groot onderhoud gehad.

Helaas is gebleken dat dit zeer complexe onderhoudswerk niet op de juiste wijze is uitgevoerd. Hierdoor hebben in 2016 diverse spoedreparaties plaatsgevonden met veel hinder voor reizigers en verladers.

ProRail acht een totale vernieuwing van de ruim één kilometer lange spoorconstructie noodzakelijk. "Als er niets wordt gedaan betekent dit dat het risico op defecten aan de rails groeit, en dus ook de kans op oponthoud voor reizigers, verladers en vervoerders." 

De vervanging van het spoor is een complexe klus, omdat hiervoor speciale lastechnieken nodig zijn.

Zomer

Voor de vernieuwing van het spoor op de Moerdijkbrug is in intensief overleg met de aannemer, reizigersorganisaties, vervoerders, verladers en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bewust gekozen voor de periode van 25 juli tot en met 11 augustus.

Alle partijen zijn het er over eens dat de buitendienststelling in deze periode gegeven de omstandigheden de juiste is, omdat in de zomer minder reizigers en verladers hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

Tot aan die tijd controleert ProRail het spoor iedere twee weken op defecten. "Indien noodzakelijk voeren we herstelwerkzaamheden uit in het weekend. Ook deze aanpak hebben we afgesproken met alle partijen."