Sinds de oprichting van de Dorpsraad Wernhout bekleedt Kees Hereijgers (op de foto rechts) het voorzitterschap.

Na een periode van bijna acht jaar heeft hij aangegeven een stapje terug te willen doen om zo ruimte te geven voor vernieuwing.

Gerard van Hassel (links) neemt met onmiddellijke ingang het voorzitterschap over. Kees Hereijgers blijft nog enkele maanden lid om zaken over te dragen.

Door de scheidend voorzitter werd Van Hassel persoonlijk voorgedragen om het voorzitterschap op zich te nemen. Hij is geen onbekende in Wernhout en staat dicht bij de bevolking. Bovendien is hij al sinds de oprichting actief binnen de Dorpsraad Wernhout.