Het college van Etten-Leur verleent geen tijdelijke vergunning aan Frans Hanemaaijer om tijdens de carnavalsdagen de deuren van grand café De Burgemeester op de Markt in Etten-Leur te openen. 

Vorig jaar september werd het café na een faillissement gesloten en sinds die tijd waren er geen activiteiten meer. Hanemaaijer, die in het bezit is van de benodigde horecapapieren, liep al langer met plannen rond het café uit te gaan baten.

Echter, de aanvraag om met carnaval open te gaan komt volgens de gemeente Etten-Leur te laat.

"Een tijdelijke toestemming voor een exploitatie tijdens de carnavalsdagen, zonder vergunning, behoort niet tot de mogelijkheden volgens de van toepassing zijnde wetgeving", laat het college van burgemeester en wethouders weten. "Aan een tijdelijke exploitatie kan dan ook geen medewerking worden verleend."

Regels

Het college zegt dat ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde en veiligheid, het exploiteren van een horecabedrijf aan stringente regels gebonden is en dat een zorgvuldige procedure dient te worden gevolgd voor het verkrijgen van een vergunning. "De betreffende procedure is niet gevolgd en gelet op het tijdstraject tot aan de carnavalsdagen is het doorlopen van een vergunningsprocedure niet meer haalbaar."

De gemeente heeft Hanemaaijer gevraagd of hij de in zijn bezit zijnde aanvraagformulieren met de daarbij behorende bijlagen en onderliggende stukken spoedig kan laten zien. "Daarna kan de betreffende toetsing voortvarend worden opgestart."

Precedent

Volgens Björn Vaarwerk van de fractie van Ons Etten-Leur handelt de gemeente op de juiste manier. Hij stuurde een brief naar het college nadat hij vernomen had dat de fracties van Leefbaar Etten-Leur en De Regt voorstander waren van de opening van café De Burgemeester op de Markt zonder de benodigde vergunningen.

"Als de heer Hanemaaijer al zo lang met de plannen rondloopt, had de procedure op tijd gestart kunnen worden. Nu toestemming geven is reageren op sentiment en schept een precedent", aldus Vaarwerk.