In samenwerking met ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) organiseerde de gemeente Moerdijk donderdag een jongerengemeenteraad. Achttien leerlingen uit mavo-4 van het Markland College deden mee aan dit project. 

De jongeren moesten in drie groepen plannen bedenken en opstellen passend bij het thema 'Cultuur en monumenten aantrekkelijk maken voor jongeren' binnen een door de gemeente beschikbaar gesteld budget van 1.500 euro.

De plannen werden gepresenteerd tijdens de jongerengemeenteraadsvergadering aan het einde van de dag. Het plan The Cultures van de leerlingen Thijmen de Koeijer, Lars Lokers, Bora Koc en Yorick Ploeg kreeg na een aantal rondes de meeste voorkeursstemmen.

The Cultures is een plan voor een internationale feestavond voor iedereen vanaf 15 jaar uit verschillende landen en culturen. De hapjes, drankjes en kledij moeten de landen en culturen weergeven tijdens deze avond.

Meer inzicht

De jongerengemeenteraad heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Het bedenken van de plannen, de presentatie in de jongerengemeenteraadsvergadering, het daaropvolgende debat en de stemrondes geven de jongeren een beeld hoe politieke besluitvorming tot stand komt.