Voor zijn vele verdiensten op maatschappelijk terrein ontving Jan Boomaars de Welzijnspenning van de gemeente Zundert. De daarbij horende oorkonde ontbrak niet. 

De 85-jarige Jan Boomaars is al heel wat jaren lid van de Zundertse afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO)  Hij maakte zich die tijd voor de vereniging zeer verdienstelijk. 

Mede door zijn toedoen kwamen activiteiten als koersbal, jeu-de-boules, wandelen en fietsen tot stand.

In de zoektocht naar een nieuwe penningmeester werd bij Jan Boomaars aangeklopt, want hij is iemand met administratieve ervaring. 

Genieten

Jan Boomaars kwam 1957 vanwege zijn werk in de zuivelindustrie op de melkfabriek in Zundert terecht, waar hij ook ging wonen. Hij voelde er zich snel thuis.

Zo maakte hij zich 48 jaar warm voor het corso in zijn buurtschap Molenstraat. Op de pastorie van de Heilige Trudo was hij eveneens geen onbekende.

Charitas

Hij hield er nog een tweede penningmeesterschap op na. Boomaars heeft zich immers twaalf jaar ontfermd over de kas van Charitas van de parochie en deed hetzelfde ten behoeve van de andere parochies in de gemeente Zundert.

"Niks mooier dan spelen mee andermans centen", zegt Jan Boomaars. De decorandus, die tot zijn 59e tussen al dat rumoer van smijtende melkbussen werkte, heeft besloten wat gas terug te nemen.

"Nu het nog mogelijk is wil ik de rest van mijn leven zoveel en zo lang als het kan met mijn vrouw van het leven genieten."