'Sluiting basisschool de Ruigenhil is niet tegen te houden'

De fracties van Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk zijn van mening dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Moerdijk de sluiting van basisschool de Ruigenhil in Helwijk niet tegen kan houden. 

Het schoolbestuur van stichting De Waarden is van plan om met ingang van volgend schooljaar de Ruigenhil te sluiten.

De school telt nu nog 33 leerlingen. Dat is weliswaar tien boven het wettelijke minimum, maar het ziet er niet naar uit dat het aantal van 33 op zal open. Eerder terug.

Vorige week maakten Hans Schreuders en Henriette Dane van de fractie van het CDA in de gemeente Moerdijk zich in een brief aan het college ernstig zorgen over de naderende sluiting van de school in Helwijk. Aan burgemeester en wethouders hebben zij gevraagd of er mogelijkheden zijn om te onderzoeken of de Ruigenhil kan blijven bestaan.

Wettelijk

Maar volgens Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal en Tineke van Dijkhorst van Onafhankelijk Moerdijk gaat het hier nu eenmaal om landelijk beleid. "Het leerlingaantal van de school zal zakken tot het niveau waarvan het kabinet heeft bepaald dat opheffing een wettelijke verplichting is. Hoe spijtig dat ook is", zo vinden zij.

Joosten en Van Dijkhorst zijn wel van mening dat het stichting De Waarden siert dat zij onderzoeken of een fusie met de Singelschool in Willemstad tot de mogelijkheden behoort.

"Op deze manier kunnen er immers nog fusiegelden van het Rijk gevraagd worden, welke besteed kunnen worden aan goed onderwijs. Doen zij dit niet, dan zal sluiting van de Ruigenhil een feit zijn en daarmee is het klaar."

Tip de redactie