Welzijnspenning voor Jan Boomaars

Jan Boomaars (1931) uit Zundert heeft woensdag de Welzijnspenning van de gemeente Zundert ontvangen uit handen van burgemeester Leny Poppe-de Looff. 

Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Bond van Ouderen Sint-Trudo afdeling Zundert, waar Boomaars afscheid nam als penningmeester.

De Zundertenaar kreeg de gemeentelijke onderscheiding vanwege het feit dat hij van 2010 tot 2017 penningmeester van de KBO Zundert was.

Naast zijn bestuurswerk is hij bij de KBO behulpzaam bij de fietsclub, uitstapjes en kaartmiddagen, en organiseert hij de jeu-de-boules en het koersbal voor de leden.

Kerk Zundert

Van 1992 tot 2004 beheerde Boomaars als penningmeester de financiën van de Parochiële Caritas Instelling van de H. Trudo in Zundert. Na zijn aftreden als bestuurslid was hij altijd bereid om adviezen te geven. 

Sinds negen jaar is hij actief lid van de kerkhofwerkploeg voor de begraafplaats naast de H. Trudokerk in Zundert. Jan Boomaars verricht deze werkzaamheden op zijn bekende sociale manier.

Bloemencorso

Verder is hij sinds 1961 betrokken en actief bij het Bloemencorso voor buurtschap Molenstraat. Behalve als ‘tikker’ en bloemensteker is hij vooral actief geweest als veldwerker op het bloemenveld.

Dat werd een echte hobby, waarbij het voor hem voornamelijk ging om de onderlinge gezelligheid.

Tip de redactie