Veel belangstelling voor workshop richting Beursvloer

De workshop Goede Zaken die de Etten-Leurse Uitdaging in samenwerking met Rabobank West-Brabant Noord maandagavond organiseerde, heeft veel belangstellenden getrokken. De interesse voor de workshop was zelfs zo groot, dat de Etten-Leurse Uitdaging een wachtlijst heeft moeten aanleggen. 

Door de bezuinigingen is het voor verenigingen en instellingen steeds belangrijker om samenwerking met bedrijven te zoeken. Tijdens de workshop leerden de deelnemers hoe zij dit op een goede manier kunnen doen. De workshop werd gegeven in de aanloop naar de eerste Etten-Leurse Beursvloer op donderdag 30 maart.

De kernboodschap van de workshop bestond uit drie zaken. Ten eerste: denk bij samenwerking met bedrijven niet alleen in geld. Bedenk wat je nodig hebt om je doelen te bereiken. Ten tweede: bedenk wat de meerwaarde is die je bedrijven kunt bieden (de inzet van jouw netwerk, het versterken van het bedrijfsimago, het genereren van publiciteit, enzovoorts).

En ten derde: ga na van welke bedrijven de doelstelling nauw aansluit bij de activiteiten en/of projecten van jouw vereniging of organisatie.

Stappenplan

"In groepjes hebben de aanwezigen geprobeerd om voor iedere deelnemer in beeld te krijgen wat hun ambitie is, wat ze nodig hebben om deze te realiseren en wat ze het bedrijfsleven te bieden hebben", schetst Carlien Schilder van de Etten-Leurse Uitdaging.

"Zo kon iedereen de basis leggen voor een eigen stappenplan."

Tip de redactie