APB vraagt aandacht voor capaciteitsprobleem DSE

De fractie van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) heeft het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur gevraagd om werk te maken van het capaciteitsprobleem dat voetbalvereniging DSE heeft. Zowel een delegatie van DSE als van Internos is onlangs aanwezig geweest op het fractieberaad van het APB. 

"DSE heeft daarbij aangegeven al geruime tijd behoefte te hebben aan extra permanente trainingscapaciteit", schrijft Kees van Aert van het APB in een brief aan het college.

"Dit punt speelt al bijna een jaar. Het APB heeft hier ook al meerdere malen aandacht voor gevraagd." Het APB vraagt het college dit punt alsnog snel op te pakken en DSE te voorzien van een structurele oplossing voor het capaciteitsprobleem.

Verder hebben beide voetbalclubs laten weten graag duidelijkheid te hebben over de OZB berekening en inzicht om te bezien of er met een zelfde maat wordt gerekend voor alle verenigingen. Ook zouden ze graag een meerjarenoverzicht willen zien met betrekking tot de te verwachten financiële veranderingen vanuit de gemeente zodat er een sluitende begroting en meerjarenplan kan worden opgesteld zonder tussentijdse verrassingen.

Subsidie

DSE en Internos hebben verder het APB laten weten dat verlaging van de subsidie voor de jeugdafdeling tot gevolg heeft dat niet meer dezelfde kwaliteit en aandacht kan worden geboden.

Tot slot willen zij graag op korte termijn ambtelijk overleg met alle betrokken verenigingen ten aanzien van de aanvraag subsidie en/of lening voor de aanschaf en plaatsing van led verlichting en de mogelijkheid voor andere duurzame voorzieningen.

Tip de redactie