Wat opviel op de tonpraatavond in het parochiehuis was de grote diversiteit van de acht tonpraters. 

Vier van deze sauwelaars kwamen uit de gemeente Moerdijk en twee van daar buiten. Tussen het gezelschap zat één tonpraatster. Deze, buiten het carnaval hetende Anneke Schneiderberg trad verleden jaar op als Jaantje van de Voorstraat en had zich dit jaar vermomt als Tineke Kwast.

Vooral non-verbaal was zij in die rol erg sterk. Vermomd, en sprekende als een echte Rotterdamse, besprak ze vooral de Klundertse sores zoals de middenstand, de pastorie en de hitte in de Mauritshof. "Het lijkt daar zomers wel een sauna".

Zij sprak ook het vermoeden uit dat een grote bierbrouwer er voor gezorgd had dat de ramen van het stadhuis vervangen waren door groene bierflesjes. Erg te spreken was Tineke over het nieuwe café De Neep. "Ze tappen daar niet alleen een goed pilsje maar het is nog een knappe vent ook."

Sinter Keesje

Ad Driesprong had zich als Henkie Journalist verdiept in de werkzaamheden van de twee kranten correspondenten die Klundert rijk is. Hij vindt blijkbaar dat die de wereld maar eens in moesten trekken om verslag te doen van al datgene wat buiten hun blikveld valt. Vooral zijn woordspelingen waren daarbij erg geslaagd.

Erg leuk was ook het optreden van Sinter Keesje als broer van de enige echte Sint-Nicolaas. Soms wat aan de schuine kant maar toch binnen de lijntjes vertelde hij uitgebreid over zijn familie die helemaal uit sinten bestond. "Allemaal vlotte kerels behalve sint juttemis."

Zwerftochten

Dat ze ook in het buurdorp Moerdijk goede tonpraters hebben bewees zaterdag Jan Eestermans die in voorgaande jaren optrad als Jan de Kapper en ditmaal als Den Dirk, een aan lager wal geraakte zwerver. Uit zijn praatje bleek dat hij tijdens zijn zwerftochten zijn ogen zowel in Moerdijk als in Klundert goed openhoudt.

Hij vertelde in een lang betoog uitvoerig over de moeilijkheden met zijn Spaanse vrouw en de plaatselijke schooljuffrouw. Andere tonpraters waren zaterdag Piet Veegers, Ronald Kustermans, Twan van Oers en Andre Geldtmeijer.