Hoewel het eigenlijk de gewoonte is om te verhuizen als een burgemeester het stokje overdraagt, hebben oud-burgemeester Hans van Agt en zijn echtgenote Marianne daar geen behoefte aan. Ze hebben het prima naar hun zin in de gemeente Etten-Leur en volgen met belangstelling alle ontwikkelingen. 

Van Agt, 73 jaar inmiddels, was van mei 1999 tot zijn pensionering in juli 2008 burgemeester van Etten-Leur. Gevraagd naar de hoogtepunten zegt hij: "De meest omvangrijke en belangrijke projecten waar heel wat mee samenhing waren natuurlijk de nieuwe weg om Etten-Leur heen en het centrum. Het nieuwe hart ontstond en het grote dorp werd de kleine stad Etten-Leur. Daar is een lange tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan."

Toen Van Agt burgemeester werd, lag de bal al op de stip. "Ik mocht hem inschieten. Het totale project is positief geëindigd, ook op financieel gebied. We hielden zelfs geld over. Daarnaast werd in die tijd ook een start gemaakt met de overgang naar Brede scholen."

Nieuwe Nobelaer

Wat de oud-burgemeester minder plezierig vond, waren de ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele nieuwe huisvesting van cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. "We waren het na jaren van overleg eens over de bouw van een nieuw pand. Het raadsbesluit lag er en dat besluit werd ruim een half jaar nadat ik met pensioen ging, na de verkiezingen teruggedraaid."

De teleurstelling was bij mij hem heel erg groot. "Cultuur kost geld, dat is nu eenmaal zo, maar een gemeenschap kan niet zonder. Er moet een podium zijn voor elke vorm van kunst voor iedere groep. Ook muziekonderwijs is onontbeerlijk. Ik ben blij dat er nu een nieuwe Nieuwe Nobelaer komt."

Van Agt tennist, golft en leest graag en draait bovendien voor klusjes in huis zijn hand niet om. Helpen in de tuin hoort er ook bij. Wel heeft hij onlangs, na een periode van diverse voorzitterschappen, besloten met die nevenactiviteiten te stoppen. Hij is nog wel Ere-deken van het Cloveniersgilde. "Verder vind ik dat er veel goeds gebeurt in Etten-Leur. Mijn vrouw en ik wonen hier graag."

Bisschopsmolenstraat

Het echtpaar Van Agt fietst regelmatig door hun woonplaats en zijn enthousiast over de Bisschopsmolenstraat. "Ik heb ooit over die straat gezegd dat dit het Laren van Etten-Leur zou worden. Met de herinrichting is dat helemaal waargemaakt. Ook zijn vrouw Marianne vindt het een aanwinst. "Het lijkt ruimer en is toch gezellig."