De fractie van Moerdijk Lokaal is van mening dat de sgraffito in de muur van het Kreekgebouw in Klundert niet verloren mag gaan.

Makelaar Pieter van Wensen zou het gebouw willen kopen van de gemeente, zijn kantoor er in willen vestigen en voornemens zijn om het kunstwerk van de muur te verwijderen om het daarna te laten terugkeren in een glaswand. Net als Moerdijk Lokaal verzet ook de gemeentelijke monumentencommissie zich tegen dit plan.

Hoewel Moerdijk Lokaal het idee om de sgraffito in de glaswand terug te laten komen sympathiek vindt, is zij van mening dat het binnen redelijkheid geen vervanging kan bieden voor het karakteristieke origineel. "Ter vergelijking: een hoge resolutiefoto van De Zonnebloemen van Vincent van Gogh, is ook geen vervanging voor het originele doek met olieverf", aldus de fractie.

Volgens Moerdijk Lokaal heeft Klundert niet veel gemeentelijke monumenten, maar het Kreekgebouw met aan de stadszijde de sgraffito van Joop Sollema is er één van. Het gebouw dateert van 1953 en het kunstwerk van vier jaar later. Het werd aangebracht ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Klundert.

Herinnering

De sgraffito is een herinnering aan de verwoesting door de oorlog, de watersnoodramp en de wederopbouw van Klundert. "Deze kunst roept op tot herinnering, dankbaarheid en eerbied voor hen die hun leven gaven voor de vrede."

De fractie vermoedt dat het kunstwerk een sta-in-de-weg is om de verkoop van het pand rond te maken. Evenals de monumentencommissie kan Moerdijk Lokaal niet leven met het feit dat dit beeldbepalende kunstwerk zou moeten wijken en dus ook niet als het op een andere manier in het gebouw terugkeert.

Advies

Moerdijk Lokaal roept het college van burgemeester en wethouders op om het advies van de monumentencommissie ter harte te nemen. "Het siert het college om op maandag 13 februari advies in te winnen bij de Stadstafel Klundert, maar de afweging tussen het maatschappelijk belang van het behoud van een monument en de financiële overweging om tot verkoop van het Kreekgebouw over te gaan hoort daar simpelweg niet thuis."

De fractie vindt dat het college karakter moet tonen. 'Als burgemeester en wethouders vinden dat het financieel belang boven de cultuurhistorische waarde gaat, mag zij dit besluiten en aan de gemeenteraad verdedigen. Het standpunt van Moerdijk Lokaal hierin mag duidelijk zijn: een beeltenis sloop je niet en historie breek je niet af."